POHÁRY, medaile, plakety, sošky, diplomy

Široký soetiment pro většinu sportovních i společenských odvětví. Dále nabízíme grafické práce, gravírování, výrobu vlaječek, reklamních a upomínkových předmětů a polepů.

SPORT FORTE, s.r.o.

Provozovna: CHOŤÁNKY 188, 29001 Poděbrady
Pobočka Hradec Králové Hořická 1644

Myšlenka nabídnout pořadatelům sportovních soutěží a výstav ceny pro vítěze se zrodila v době, kdy úspěšný sportovec Tomáš Černý získával jeden pohár za druhým. V té tobě totiž neexistovala dostatečně široká nabídka sportovních cen, takže se v mnoha případech stávalo, že dekorovaný vítěz měl ve své „skříni slávy“ většinou více stejných pohárů i když z různých soutěží.

  • Vychází z významného podílu na trhu v oblasti sportovních cen a je pro nás odměnou za kvalitní každodenní práci. Současně je i velkým závazkem vůči všem zákazníkům, partnerům a samozřejmě našim zaměstnancům. V rámci svých podnikatelských aktivit se řídíme jednoduchými a srozumitelnými zásadami :

  • Dodržováním termínů dodávek.
    Inovací produktového portfolia.
    Investicemi do nových technologií
    Motivačním programem pro zaměstnance firmy